Strona główna»Biuro Prasowe»Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

24.05.2017

Ostatni świadkowie w procesie AWR „Wprost” przeciwko wydawcy i naczelnemu Newsweek Polska

Inne wersje: txtpdf

Hanna Lis, Magdalena Gessler i Paweł Wrabec to już ostatni świadkowie w procesie, który wytoczyła Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WPROST” spółce Ringier Axel Springer Polska oraz Tomaszowi Lisowi (sygn. akt XVI GC 103/13). Sąd Okręgowy ma ich przesłuchać w najbliższy czwartek.

Rozprawa odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie (ul. Czerniakowska 100, s. 159) o godz. 14.00.

AWR domaga się od Ringier Axel Springer Polska oraz Tomasza Lisa odszkodowania w wysokości 12 215 384,02 zł (ok. 3 mln EUR) za działania o charakterze nieuczciwej konkurencji. Kwota odszkodowania stanowi sumę realnych kosztów i udokumentowanych strat poniesionych przez wydawcę w związku z nieetycznymi działaniami Tomasza Lisa.

Wartość szkody została ustalona w oparciu o rzetelnie zgromadzoną dokumentację dowodową oraz stosowne ekspertyzy rzeczoznawców.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2012 r., kiedy to Tomasz Lis, po zwolnieniu go z funkcji redaktora naczelnego WPROST (w związku z dokonanymi przez niego naruszeniami umowy i standardów – szerzej o tym w oświadczeniu: http://media.point-group.pl/pr/204246/oswiadczenie-zarzadu-platformy-mediowej-point-group-s-a), przyjął propozycję kierowania tygodnikiem „Newsweek Polska”, a następnie zaoferował pracę i współpracę niemal całemu ówczesnemu zespołowi redakcyjnemu tygodnika „Wprost”.

W ocenie wydawcy, nowe kierownictwo „Newsweek Polska”, naruszając standardy uczciwej konkurencji, skopiowało linię redakcyjną i format „Wprost”, stanowiące własność intelektualną AWR WPROST. Skopiowane zostały m.in. rozwiązania w zakresie układu graficznego pisma i prezentacji tematów głównych artykułów tygodnika, a w nowej koncepcji tygodnika „Newsweek Polska” wykorzystane zostało know-how i poufne informacje na temat planowanych aktywności i akcji społecznych tygodnika „Wprost”.    

Kancelaria reprezentująca AWR WPROST napisała w pozwie m.in.: Opisując naruszenie przepisów ustawowych dokonane wspólnie przez pozwanych, w pierwszej kolejności należy wskazać, że ich działanie stanowiło niemalże podręcznikowy przykład naruszenia przepisu art. 12 ust. 1 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji.

Do powództwa została załączona bogata dokumentacja działań prowadzonych na szkodę AWR „Wprost”.

AWR „Wprost” już w 2012 r. wzywała wydawcę tygodnika „Newsweek Polska”, Ringier Axel Springer Polska, do powstrzymania się od nieetycznych jego zdaniem działań i czynów nieuczciwej konkurencji, m.in. w oświadczeniach i pismach kierowanych do Zarządu RASP:

http://www.pmpg.pl/index.php?id=9&action=view&id_news=740, http://www.pmpg.pl/files/tresc_wezwania_do_zaniechania_naruszen_przez_ras.pdf.

Tomasz Lis przegrał już jeden proces z wydawcą tygodnika „Wprost”. W marcu br. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok wydany we wrześniu 2015 r., w którym orzekł, że Tomasz Lis i wydawca naTemat.pl mają opublikować przeprosiny za stwierdzenia z wpisu blogowego sprzed czterech lat roku. Mimo uprawomocnienia się wyroku, naczelny „Newsweek Polska” uporczywie uchyla się od jego wykonania.

Bookmark and Share

Logowanie dla dziennikarzy

Przypomnij hasłoZarejestruj się

Kontakt dla mediów