Strona główna » Biuro prasowe » Komunikaty prasowe » Grupa Kapitałowa PMPG

Grupa Kapitałowa PMPG

31.12.2020

Jolanta Kloc has been appointed Vice-President of the Management Board for PMPG Polskie Media S.A.

The management board of the PMPG Polskie Media S.A. with headquarters in Warsaw informs, that on December 29, 2020, the Supervisory Board of the company adopted a resolution on the appointment, from January 1, 2021, of Ms. ...
więcej
31.12.2020

Ilona Weiss has been appointed the President of the Management Board of PMPG Polskie Media S.A.

The Management Board of PMPG Polskie Media S.A. with headquarters in Warsaw informs that on December 29th 2020 the Supervisory Board of the company adopted a resolution on the appointment from January 1st 2021 of Mrs. ...
więcej
29.12.2020

Jolanta Kloc wiceprezesem zarządu ds. finansowych spółki PMPG Polskie Media S.A.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania od dnia 01 stycznia 2021 r. Pani Jolanty Kloc do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych spółki PMPG Polskie Media S.A. Jolanta Kloc dołączyła do PMPG Polskie Media S.A. we wrześniu 2020 r., obejmując...
więcej
29.12.2020

Ilona Weiss prezesem zarządu spółki PMPG Polskie Media S.A.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania od dnia 01 stycznia 2021 r. Pani Ilony Weiss do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki PMPG Polskie Media S.A. Od czasu ogłoszenia globalnej pandemii COVID-19, transformacja cyfrowa dla wielu firm - a często...
więcej
28.12.2020

Zmiany w Zarządzie PMPG Polskie Media S.A.

W dniu dzisiejszym (28.12.2020), w porozumieniu ze spółką, Ewa Rykaczewska i Robert Pstrokoński złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członka Zarządu PMPG Polskie Media S.A. z końcem dnia 31 grudnia 2020 roku.  Powołanie nowego Zarządu planowane jest na posiedzeniu Rady Nadzorczej PMPG w dniu 29 grudnia bieżącego roku. ...
więcej
22.12.2020

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce portfelowej PMPG Polskie Media S.A. – Reddeergames Sp. z o.o.

W związku z planowanym rozwojem i realizacją założeń strategicznych na 2021 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RedDeerGames sp. z o.o. (RDG) - spółki portfelowej PMPG Polskie Media S.A. (PMPG posiada 18,94% udziałów i jest największym inwestorem instytucjonalnym), podjęło decyzję o konieczności dokapitalizowania RDG o dodatkowe środki finansowe. ...
więcej
21.12.2020

Firma też ma dobre imię. Odmowa ochrony prawnej przedsiębiorcy godzi w porządek prawny wyznaczony przez Konstytucję RP.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo spółki PMPG Polskie Media S.A. - wydawcy tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy” - o naruszenie jej dobrego imienia w książce Tomasza Piątka „Morawiecki i jego tajemnice”. ...
więcej
18.12.2020

Robert Feluś is appointed the editor-in-chief of "Wprost".

From January 1st, 2021, Robert Feluś will lead the editorial staff of “Wprost”. He will be responsible for all editors of wprost.pl website, including the editorial office of “Wprost” Premium, which prepares the paid and weekly content of "e-Wprost". ...
więcej
18.12.2020

Robert Feluś Redaktorem Naczelnym „Wprost”.

Od 1 stycznia 2021 roku redakcją „Wprost” pokieruje Robert Feluś.  Podlegać mu będą wszystkie redakcje serwisu wprost.pl, w tym redakcja Wprost Premium, która przygotowuje treści płatne i cotygodniowe wydanie „e-Wprost”. ...
więcej
19.11.2020

Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po III kwartałach 2020 r.: Wzrost skonsolidowanego zysku netto, dynamiczne wzrosty w Internecie, „Wprost” nr 1 wśród serwisów internetowych tygodników opinii.

Po trzech kwartałach 2020 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,32 mln zł.  Jest on wyższy o ponad 2 mln zł (+685%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. ...
więcej

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.