Strona główna » Biuro prasowe » Komunikaty prasowe » Grupa Kapitałowa PMPG

Grupa Kapitałowa PMPG

29.12.2020

Ilona Weiss prezesem zarządu spółki PMPG Polskie Media S.A.

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania od dnia 01 stycznia 2021 r. Pani Ilony Weiss do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki PMPG Polskie Media S.A. Od czasu ogłoszenia globalnej pandemii COVID-19, transformacja cyfrowa dla wielu firm - a często...
więcej
28.12.2020

Zmiany w Zarządzie PMPG Polskie Media S.A.

W dniu dzisiejszym (28.12.2020), w porozumieniu ze spółką, Ewa Rykaczewska i Robert Pstrokoński złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członka Zarządu PMPG Polskie Media S.A. z końcem dnia 31 grudnia 2020 roku.  Powołanie nowego Zarządu planowane jest na posiedzeniu Rady Nadzorczej PMPG w dniu 29 grudnia bieżącego roku. ...
więcej
22.12.2020

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce portfelowej PMPG Polskie Media S.A. – Reddeergames Sp. z o.o.

W związku z planowanym rozwojem i realizacją założeń strategicznych na 2021 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RedDeerGames sp. z o.o. (RDG) - spółki portfelowej PMPG Polskie Media S.A. (PMPG posiada 18,94% udziałów i jest największym inwestorem instytucjonalnym), podjęło decyzję o konieczności dokapitalizowania RDG o dodatkowe środki finansowe. ...
więcej
21.12.2020

Firma też ma dobre imię. Odmowa ochrony prawnej przedsiębiorcy godzi w porządek prawny wyznaczony przez Konstytucję RP.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo spółki PMPG Polskie Media S.A. - wydawcy tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy” - o naruszenie jej dobrego imienia w książce Tomasza Piątka „Morawiecki i jego tajemnice”. ...
więcej
18.12.2020

Robert Feluś is appointed the editor-in-chief of "Wprost".

From January 1st, 2021, Robert Feluś will lead the editorial staff of “Wprost”. He will be responsible for all editors of wprost.pl website, including the editorial office of “Wprost” Premium, which prepares the paid and weekly content of "e-Wprost". ...
więcej
18.12.2020

Robert Feluś Redaktorem Naczelnym „Wprost”.

Od 1 stycznia 2021 roku redakcją „Wprost” pokieruje Robert Feluś.  Podlegać mu będą wszystkie redakcje serwisu wprost.pl, w tym redakcja Wprost Premium, która przygotowuje treści płatne i cotygodniowe wydanie „e-Wprost”. ...
więcej
19.11.2020

Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po III kwartałach 2020 r.: Wzrost skonsolidowanego zysku netto, dynamiczne wzrosty w Internecie, „Wprost” nr 1 wśród serwisów internetowych tygodników opinii.

Po trzech kwartałach 2020 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,32 mln zł.  Jest on wyższy o ponad 2 mln zł (+685%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. ...
więcej
28.09.2020

Grupa PMPG Polskie Media podsumowała I półrocze 2020 r: zysk dzięki szybkiej reakcji na pandemię COVID-19 i postawieniu na cyfrowy rozwój.

Po pierwszym półroczu 2020 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 0,64 mln zł, wobec straty w wysokości 1,48 mln zł poniesionej w analogicznym okresie roku ubiegłego. ...
więcej
21.05.2020

Wynik finansowy Grupy PMPG Polskie Media S.A. za I kwartał 2020 lepszy od ubiegłego roku. Grupa kończy kwartał w #Top20 polskich wydawców internetowych.

Grupa PMPG odnotowała po pierwszym kwartale 2020 r. 10,6 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów i produktów. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 0,04 mln zł i była większa o 1 mln zł w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. ...
więcej
18.05.2020

Ewa Budzynowska Dyrektorem Sprzedaży i Rozwoju Oferty Digital w PMPG Polskie Media S.A.

Od 13 maja do zespołu PMPG Polskie Media dołączyła Ewa Budzynowska. Na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Rozwoju Oferty Digital będzie odpowiedzialna za przygotowanie strategii sprzedaży produktów cyfrowych, dywersyfikację źródeł przychodów, poszerzanie bazy klientów i optymalizację oferty handlowej. ...
więcej

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.