Strona główna » Biuro prasowe » Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

08.06.2015

„Wprost” z rankingiem ambasadorów polskiej gospodarki

Inne wersje: TXT pdf

Dla wielu rodzimych firm nasz kraj jest już zbyt ciasny do dalszego rozwoju. Dlatego szukają rynków za granicą. Spośród 200 największych firm z polskim kapitałem tygodnik „Wprost” wyselekcjonował 100 najlepszych eksporterów. Na łamach najnowszego wydania „Wprost” – ranking ambasadorów polskiej gospodarki. 

Stu największych polskich eksporterów sprzedało w zeszłym roku za granicę towary za blisko 170 mld zł, co odpowiada około jednej czwartej eksportu Polski. Zdecydowanej większości firm z rankingu (ponad 70 proc.) udało się zwiększyć sprzedaż zagraniczną. 

Struktura branżowa eksportu firm z rankingu pokazuje, że wciąż dominują tu tradycyjne gałęzie gospodarki. Ilościowo najwięcej jest w nim firm handlowych i spożywczych. Z kolei gros przychodów z zagranicznej sprzedaży generują sektory paliwowy i wydobywczy. Łącznie to ok. 57 proc. Za nimi znalazły się spółki handlowe, które odpowiadają za blisko 11 proc. eksportu ujętego w zestawieniu. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują firmy chemiczne i spożywcze. 

Jeśli natomiast spojrzymy, w jakich sektorach eksport rozwijał się najszybciej, na pierwszy plan wysuwają się spółki informatyczne. Zanotowały największy wśród wszystkich branż wzrost udziału sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem. Skok o ponad 7 pkt proc., do 66 proc., spowodował, że obecnie to trzecia branża po przemyśle wydobywczym i motoryzacyjnym, która generuje najwięcej przychodów na zagranicznych rynkach. Sektor IT zanotował też bardzo wysoką dynamikę samego eksportu, która w 2014 r. przekroczyła 20 proc. Gwiazdą branży okazuje się spółka Comp zajmująca się bezpieczeństwem w sektorze IT, a także produkcją kas fiskalnych. W ubiegłym roku weszła na Węgry zdobywając ok. 40 proc. rynku kas fiskalnych w tym kraju.

W gronie najlepszych polskich eksporterów znalazła się Grupa Kapitałowa „Remontowa Holding SA”, a więc przedstawiciel sektora stoczniowego, który jeszcze niedawno przez wielu był skazywany na zagładę. Okazuje się, że przemysł ten się odradza i dotyczy to nie tylko wielkich stoczni, ale też mniejszych podmiotów. Polska od lat jest np. eksporterem luksusowych jachtów sprzedawanych na całym świecie. Wysoką pozycję wśród najlepiej rozwijających się eksporterów ma też inna firma z Trójmiasta – lider branży odzieżowej LPP. To przykład polskiej firmy prywatnej, dla której nasz rynek stał się zbyt ciasny. 

Szczegóły i pełna setka największych polskich eksporterów – na łamach najnowszego wydania tygodnika „Wprost”. Tygodnik w wersji cyfrowej jest teraz dostępny w nowej aplikacji na www.czytaj.wprost.pl.

Partnerem strategicznym rankingu jest Bank Zachodni WBK, partnerami rankingu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Polskie Radio.   

Wydawcą tygodnika „Wprost” jest AWR „Wprost”, spółka zależna giełdowej spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG). Bieżące informacje ze spółki na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

Bookmark and Share
Podobne komunikaty
Inne wersje: txt pdf

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.