Strona główna » Biuro prasowe » Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

23.04.2019

POWOŁANO NOWY ZARZĄD PMPG POLSKIE MEDIA S.A. Kluczowi menedżerowie Spółki zapewnią jej stabilny rozwój.

Rada Nadzorcza PMPG Polskie Media S.A. na posiedzeniu 23 kwietnia 2019 roku powołała do zarządu spółki troje kluczowych menedżerów spółki o długoletnim stażu: Ewę Rykaczewską, Piotra Piaszczyka i Roberta Pstrokońskiego.  Objęcie funkcji przez nowych członków zarządu nastąpi 1 maja 2019r.  Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Michała M. Lisieckiego z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 30 kwietnia. Wcześniej, 18 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Michała Lisieckiego do Rady Nadzorczej PMPG.

„Kierując się dobrem spółki oraz chęcią utrzymania pełnej przejrzystości działań wobec akcjonariuszy, postanowiłem odsunąć się od działań operacyjnych. Będąc w radzie nadzorczej, pozostaję blisko spółki, ale więcej czasu będę mógł poświęcić na wyjaśnienie pomówień, które mnie spotkały.  Będę również kontynuował działania na rzecz długofalowego rozwoju spółki i jej dokapitalizowania.”– wyjaśnia Michał Lisiecki.  „Nowy, kilkuosobowy zarząd  złożony z kompetentnych, o długim stażu pracowników spółki zapewni jej sprawne kierownictwo i stabilny rozwój.  Myślę, że to dobre i zdrowe dla spółki, żeby ludzie, którzy znają firmę „od podszewki” i poświęcają jej dużo czasu przejęli stery”- dodaje.

Nowy zarząd spółki przedstawił Radzie Nadzorczej priorytety na najbliższy okres.  Do głównych zadań zaliczył zdynamizowanie działań związanych z wdrażaną strategią transformacji wydawnictwa, przede wszystkim rozwojem produktów cyfrowych oraz ich monetyzacją, reorganizację struktur i zwiększenie efektywności procesów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją treści premium oraz podniesienie przychodów i zyskowności spółki.

Ewa Rykaczewska – Członek Zarządu, odpowiedzialna za piony sprzedaży i administracji. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych na wydziale Ekonomii, Zarządzania i Finansów.  Związana ze Spółką od 2009r. Swoją karierę w spółce rozpoczęła w dziale personalnym. Obecnie odpowiada za obszar HR oraz administracji (od 2010 r.). Od roku pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego. Odpowiedzialna również za pozyskiwanie finansowania projektów ze środków publicznych oraz ich koordynację i rozliczenie.  Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmach doradztwa personalnego.

Piotr Piaszczyk –  Członek Zarządu, odpowiedzialny za piony prawny i finansowy.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny.  W działalności prawniczej specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz prawie gospodarczym.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu, likwidatora oraz członka rady nadzorczej spółek.  Ze spółką PMPG Polskie Media S.A. jest związany od roku 2008. Zajmował stanowiska Prawnika (do roku 2014), Radcy Prawnego (od roku 2014 do dziś) oraz Dyrektora do spraw korporacyjnych i relacji z inwestorami (od 2018 roku do dziś).

Robert Pstrokoński – Członek Zarządu, odpowiedzialny za pion wydawniczy mediów tradycyjnych (prasowych) i mediów cyfrowych (portale internetowe) oraz ich rozwój, strategię kontentową oraz  produkcję i dystrybucję. Członek Rady Nadzorczej AWR WPROST Sp. z o.o.  W latach 2013 – 2017 Prezes Zarządu spółki Orle Pióro, wydawcy tygodnika „Do Rzeczy”.  Absolwent  Wydziału Zarządzania Biznesem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (Thames Valley University).

Robert Pstrokoński z rynkiem mediów jest związany od 1995 roku. Od 2002 roku pracuje w PMPG, początkowo jako Dyrektor ds. Dystrybucji, potem Dyrektor Zarządzający ds. Wydawnictw i Dystrybucji. Wcześniej pracował m.in. w firmach: INTERNEWS, Wydawnictwie Naukowym PWN oraz EGMONT POLSKA.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

Bookmark and Share
Podobne komunikaty

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.