Strona główna » Biuro prasowe » Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

28.09.2020

Grupa PMPG Polskie Media podsumowała I półrocze 2020 r: zysk dzięki szybkiej reakcji na pandemię COVID-19 i postawieniu na cyfrowy rozwój.

Inne wersje: TXT pdf

Po pierwszym półroczu 2020 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 0,64 mln zł, wobec straty w wysokości 1,48 mln zł poniesionej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody Grupy były niższe o 24% m.in. na skutek zakończenia wydawania drukiem tygodnika Wprost. Uruchamiając nowe projekty internetowe i stawiając na rozwój cyfrowy Grupa rozpoczęła nowy etap w swojej historii. 

 

I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I PÓŁROCZE 2019 ROKU

przychody ze sprzedaży

17 257

22 721

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

10 074

10 910

ebit

(7)

(1 103)

ebitda

518

(493)

zysk(strata) brutto

917

(1 103)

zysk(strata) netto na rok obrotowy

638

(1 476)

 

W pierwszym półroczu br. PMPG Polskie Media S.A. wykazała na poziomie skonsolidowanym dodatni wynik finansowy w wysokości 0,64 mln zł. Był on o 2,1 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa kapitałowa osiągnęła lepszy wynik pomimo spadku przychodów o 5,46 mln zł w stosunku do I półrocza 2019 roku.

Decydujący wpływ na wyniki Grupy miała sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa. Spadek przychodów związany był przede wszystkim z zakończenie z dniem 30 marca br. sprzedaży egzemplarzowej tygodnika Wprost w wersji drukowanej oraz zawieszeniem organizacji eventów. Zmniejszeniu uległa sprzedaż powierzchni reklamowej w czasopismach drukowanych.  Zakończono również działalność spółki Distribution Point Group Sp. z o.o. zajmującą się dystrybucją prasy.  Spadek w obszarze usług reklamy w prasie, Internecie oraz kampanii wizerunkowych wyniósł 10%, zaś spadek w obszarze sprzedaży egzemplarzowej i e-wydań 41%. Wraz ze zmniejszeniem przychodów Grupa znacząco ograniczyła koszty działalności, w szczególności koszty związane z wydawaniem drukowanej wersji tygodnika Wprost tj. koszty druku, wynagrodzeń oraz koszty ogólne. Łącznie koszt własny sprzedaży obniżył się o 4,6 mln zł.

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa zaskoczyła wszystkich. Mało która firma była przygotowana na lock down, który miał miejsce wiosną oraz jego konsekwencje w postaci utraconych przychodów. Dla niektórych branż - w tym branży wydawniczej, reklamowej i eventowej – konsekwencje te były szczególnie dotkliwe. W zaistniałych okolicznościach Zarząd Grupy stanął przed koniecznością podjęcia odważnych decyzji. Najważniejszą była decyzja o zaprzestaniu wydawania tygodnika Wprost w wersji drukowanej i zastąpieniu go nową, cyfrową wersją.  Równolegle wprowadzono szereg zmian wewnątrz organizacji. Jedne miały charakter oszczędnościowy, inne miały na celu przyśpieszenie transformacji cyfrowej Grupy. Istotną zmianą było wdrożenie w serwisie wprost.pl paywall’a, tj. płatnej subskrypcji treści.  Wyniki finansowe za I półrocze wskazują, że podjęte decyzje przyniosły pozytywne efekty. Liczymy, że utrzymamy ten trend w dłuższym okresie kontynuując proces zmian i przekształcając firmę w technologicznie zaawansowanego wydawcę” – skomentował Członek Zarządu Spółki PMPG Polskie Media S.A. Piotr Piaszczyk.

Według raportu Gemius/PBI, serwisy Grupy wprost.pl i dorzeczy.pl, osiągnęły w pierwszym półroczu łącznie prawie  9 mln użytkowników (RU) i 88 mln odsłon średnio miesięcznie. Tym samym PMPG znalazła się w gronie TOP 20 Grup Internetowych w Polsce.  Wprost.pl z 5,7 mln użytkowników (RU) (średnia miesięczna w 2020 r.), jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów związanych z tygodnikami opinii, mając w niej 30% całkowitego udziału. (za Gemius/PBI, styczeń-czerwiec 2020 r.). 

Obok zmian wprowadzanych w ofercie produktowej Grupa PMPG dokonała wzmocnienia kompetencji w zakresie rozwoju i zarządzania transformacją cyfrową.  Do zespołu dołączyły, na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Cyfrowego Małgorzata Golińska, wcześniej związana z Wirtualną Polską, a na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Rozwoju Oferty Digital Ewa Budzynowska z Grupy Gazeta.pl.

15 września stanowisko Dyrektorki Finansowej Grupy objęła Jolanta Kloc.  Menedżer z wieloletnim doświadczeniem roli Dyrektora Finansowego i Głównej Księgowej.  Przez wiele lat związana z ZE PAK  (z grupy spółek Z. Solorza) gdzie odpowiadała za tworzenie i wdrażanie strategii finansowej, opracowywanie rocznych i wieloletnich budżetów i planów finansowych oraz nadzór nad pracą działu finansowo-księgowego, kontrolingu i kadr.

W najbliższym czasie również w organach zarządczych w Grupie zajdzie kilka zmian.  Piotr Piaszczyk, związany ze spółką PMPG od ponad 12 lat, pełniący od 01/05/2019 funkcję członka zarządu PMPG Polskie Media S.A. z dniem 30 września przestanie pełnić tę funkcję, a od dnia 1 października będzie pełnić funkcję członka rady nadzorczej PMPG Polskie Media S.A..  Po przejściu do Rady Nadzorczej Piotr Piaszczyk przestanie również pełnić funkcję Prezesa Zarządu AWR Wprost. Funkcję tę obejmie z dniem 1 października Andrzej Chmiel, dotychczasowy członek Rady Nadzorczej PMPG Polskie Media S.A., który zrezygnuje z pełnionej funkcji w Radzie.

„Cieszą mnie pozytywne wyniki pierwszego półrocza, będące konsekwencją odważnych decyzji.  Pandemia Covid-19 zafundowała całej gospodarce i firmom „stress test”, którego nikt nie mógł sobie wyobrazić.  Parząc na to jak Zarząd i pracownicy PMPG poradzili sobie z tą sytuacją jestem przekonany, że w drugiej części roku będziemy kontynuować wzrosty. Dokonujemy głębokich zmian w organizacji, modelu biznesowym i kulturze firmy.  Naszą ambicją jest stworzenie nowoczesnej firmy wydawniczej o szerokim zasięgu. Oprócz skali bardzo stawiamy na jakość, wiarygodność, dziennikarską rzetelność i trwałe budowanie relacji z odbiorcą treści.” – skomentował wyniki wydawca, założyciel i główny akcjonariusz PMPG Polskie Media S.A. – Michał Maciej Lisiecki.

*********

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” (od maja 2020 r. eWprost) i serwisu wprost.pl oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy”, serwisu dorzeczy.pl oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Bieżące informacje o działalności Grupy Kapitałowej PMPG można znaleźć na stronie internetowej firmy (www.pmpg.pl), a także na jej profilach w serwisach społecznościowych Facebook (http://www.facebook.com/PMPG.SA) oraz Twitter (https://twitter.com/PMPG_PL).

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

Bookmark and Share
Podobne komunikaty
Inne wersje: txt pdf

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.