Strona główna » Biuro prasowe » Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

20.05.2021

PMPG Polskie Media podsumowała I kwartał 2021r.: znaczący wzrost zysku i przychodów z Internetu. „Wprost” liderem serwisów tygodników opinii.

Inne wersje: TXT pdf

Komentarz Zarządu

Pierwszy kwartał 2021r. jest zarazem ostatnim w którym porównanie rok do roku dotyczy czasów sprzed pandemii. W takim porównaniu wyraźnie widać, czy organizacja stanęła na wysokości zadania i poradziła sobie z wyzwaniem, które rzucił nam wszystkim wirus COVID-19.  Wyniki mówią same za siebie. Odważne decyzje dotyczące zmiany modelu wydawniczego „Wprost” i przejście na w pełni cyfrowe rozwiązania przyniosły rezultaty w postaci głębokich zmian organizacyjnych w Grupie oraz polepszenia wskaźników finansowych.

Istotnym wydarzeniem pierwszego kwartału było podpisanie przez PMPG Polskie Media umowy o współpracy z międzynarodowymi Partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP, dotyczącą budowy nowych platform technologicznych o zasięgu międzynarodowym (szczegóły w informacji prasowej: Grupa PMPG Polskie Media podpisała list intencyjny ze światowymi liderami nowych technologii). W następstwie tej umowy powołaliśmy międzynarodową spółkę celową B8 International AG z siedzibą w Szwajcarii, która rozwija się i pracuje nad ww. projektem (o szczegółach związanych z nowym produktem będziemy gotowi komunikować pod koniec 2021 roku).

Powołanie nowych struktur wymagało płynnej reorganizacji w obszarze rozdzielenia kompetencji kadry menedżerskiej do zarządzania poszczególnymi spółkami, czyniąc je odpowiedzialnymi za ich rzetelne funkcjonowanie: w Polsce spółką PMPG Polskie Media S.A. zarządzają prezes Katarzyna Gintrowska i wiceprezes odpowiedzialna za finanse -  Jolanta Kloc, a międzynarodową spółką B8 International AG – prezes Ilona Weiss  (szczegóły w informacji prasowej: PMPG Polskie Media S.A. powołuje spółkę w Szwajcarii i dokonuje zmian w zarządzie. Katarzyna Gintrowska – prezesem zarządu PMPG Polskie Media S.A. Ilona Weiss – prezesem zarządu B-8 International AG).

W pierwszym kwartale 2021 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,045 mln zł wobec straty 0,106 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

wybrane dane

okres 3 miesięcy

okres 3 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

31.03.2021 r.

31.03.2020 r.

 

 

przychody ze sprzedaży

6 667

10 569

-37%

-3 902

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

3 748

6 212

-40%

-2 464

EBIT

961

-225

+ 527%

+ 1 186

EBITDA

1 276

36

+ 3 444%

+ 1 240

zysk(strata) brutto

2 120

61

+ 3 375%

+ 2 059

zysk(strata) netto

2 045

-106

+ 2 029%

+ 2 151

 Tab.1. Wybrane dane finansowe. Źródło: Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. Raport wyników za I kw. 2021 r.

Przychody Grupy Kapitałowej PMPG po pierwszym kwartale 2021 r. wyniosły 6,7 mln zł i były niższe o 37% niż przed rokiem. Spadek przychodów jest wynikiem wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy, a w szczególności wynikiem zakończenia wydawania tygodnika „Wprost” w wersji drukowanej z końcem I kwartału roku ubiegłego. Spadki wpływów objęły w minionym kwartale przychody ze sprzedaży usług reklamowych, projektów eventowych oraz dystrybucji prasy. Jednocześnie o 2 mln zł wzrosłyprzychody ze sprzedaży usług reklamowych w Internecie, co jest wynikiem realizacji strategii rozwoju cyfrowej oferty wydawnictw Grupy.

Ograniczenie działalności wydawniczej i eventowej pozwoliło na zredukowanie kosztów sprzedaży i operacyjnych o 3,7 mln zł, a w konsekwencji wpłynęło na osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie 0,96 mln zł oraz wskaźnika EBITDA na poziomie 1,28 mln zł, znacząco wyższych niż w roku ubiegłym.  

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PMPG wyniósł ok. 2 mln zł wobec straty na poziomie 0,1 mln zł w roku ubiegłym. Wpływ na wynik finansowy Grupy miały dodatkowo zawiązywane i rozwiązywane odpisy, które ostatecznie zwiększyły wynik o 2,1 mln zł. 

- Wyniki pierwszego kwartału, a przede wszystkim pozytywna dynamika wskaźników finansowych pokazują, że po roku gruntownych zmian nasza organizacja w pełni przystosowała się do nowej rzeczywistości, a przyjęta strategia przynosi rezultaty - mówi Jolanta Kloc, wiceprezes zarządu PMPG Polskie Media S.A. nadzorująca obszar finansowy.

Dzięki wynikom serwisów internetowych wprost.pl i dorzeczy.pl, które w raportowanym okresie odnotowały średnio miesięcznie odpowiednio 5,9 mln i 2,7 mln użytkowników, a łącznie Grupa 6,6 mln użytkowników (RU), PMPG jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów związanych z tygodnikami opinii osiągając 20% zasięg wśród polskich internautów.

- Obejmując funkcję Prezesa Zarządu deklarowałam, że moim celem jest, aby „wytrwale, krok za krokiem, dokonać zmian i dokończyć transformację cyfrową Spółki, aby PMPG była nowoczesną, sprawną organizacją, która efektywnie wdroży projekty rozwojowe i stworzy ciekawe możliwości dla jej pracowników.” Wyniki pierwszego kwartału napawają optymizmem, wskazują, że podążamy dobrą drogą. - skomentowała Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media S.A

 

PMPG Polskie Media S.A.

Spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl i e-tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i  tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Silnie angażuje się w proces przemian cyfrowych. We współpracy z międzynarodowymi partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited, zamierza przyspieszyć transformację cyfrową Grupy Kapitałowej oraz stworzyć innowacyjne modele biznesowe i platformy technologiczne bazujące na sztucznej inteligencji, których efektem ma być zbudowanie unikalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej w Europie.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

Bookmark and Share
Podobne komunikaty
Inne wersje: txt pdf

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.