Strona główna » Biuro prasowe » Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

29.06.2021

Agnieszka Jabłońska wiceprezesem zarządu spółki PMPG Polskie Media S.A.

Inne wersje: TXT pdf

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania od dnia 01 lipca 2021 r. Pani Agnieszki Jabłońskiej do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. zarządzania HR i komunikacji spółki PMPG Polskie Media S.A.

Agnieszka Jabłońska od 1996 roku rozwijała karierę w branży usług profesjonalnych. W latach 1996 – 2004 pracowała w firmie NAJ International, realizującej projekty doradcze głównie dla firm francuskich wchodzących na rynek polski. W  latach 2004 – 2021 była związana w firmą BIGRAM S.A. gdzie pełniła kolejno role: Senior Konsultanta, Dyrektora Działu Executive Search, a następnie Członka Zarządu (2017 – 2020).  Od 2019 do maja 2021 pełniła funkcję Dyrektora na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w zarządzie międzynarodowej firmy executive search - IIC Partners, odpowiadając za rozwój biznesu oraz realizację projektów rekrutacyjnych i doradczych w obszarze zasobów ludzkich.

Pani Agnieszka Jabłońska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego gdzie uzyskała tytuł magistra na wydziale ekonomicznym, na kierunku Handel Zagraniczny.

- Ze spółką PMPG współpracowałam jako dostawca już od końca 2019 r. Szybkość i skuteczność działania spółki w obliczu pandemii oraz dynamicznie zmieniających się uwarunkowań biznesowych były imponujące, dlatego kiedy zostałam zaproszona do zespołu poważnie to rozważyłam. Dziś mam nadzieję, że moje wieloletnie doświadczenie w rozwoju biznesu, rekrutacji i szkoleniach pozwoli firmie na jeszcze szybszą transformację. Jestem też przekonana, że wysokie kompetencje obecnych menedżerów i pracowników PMPG w połączeniu z doświadczeniami nowych członków zespołu zbudują wartość dodaną odczuwalną dla partnerów biznesowych i klientów Grupy.   – powiedziała Agnieszka Jabłońska.

- Niezmiernie cieszę się, że do zarządu PMPG dołącza menedżer o takim rozległym doświadczeniu w zarządzaniu zasobami ludzkimi.   Firma to ludzie, to dzięki nim może realizować swoje cele.  PMPG Polskie Media przechodzi przez okres gruntownych zmian związanych z transformacją cyfrową i zmianą modelu wydawniczego.  Przyśpieszenie tych procesów, spowodowane pandemią, postawiło przed nami ogromne wyzwania, jeśli idzie o posiadane kompetencje. Szkolenie i rozwój obecnych oraz rekrutacja nowych talentów stanowią priorytet.  Wierzę, że dzięki Agnieszce zbudujemy sprawną i atrakcyjną organizację. – powiedziała Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media S.A.

W skład zarządu PMPG Polskie Media S.A. wchodzą: Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu, której podlegają działania związane z rozwojem i sprzedażą, Jolanta Kloc, wiceprezes zarządu ds. finansowych, której podlegają finanse i administracja Grupy oraz Agnieszka Jabłońska, wiceprezes zarządu ds. HR i komunikacji, odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi, kształtowanie kultury organizacyjnej oraz komunikację wewnętrzną i związaną z relacjami inwestorskimi.

 

PMPG Polskie Media S.A.

Spółka holdingowa działająca na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl i e-tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i  tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

Silnie angażuje się w proces przemian cyfrowych. We współpracy z międzynarodowymi partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited, zamierza przyspieszyć transformację cyfrową Grupy Kapitałowej oraz stworzyć innowacyjne modele biznesowe i platformy technologiczne bazujące na sztucznej inteligencji, których efektem ma być zbudowanie unikalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej w Europie.  Powołała w tym celu międzynarodową spółkę  B8 International AG z siedzibą w Szwajcarii, która rozwija się i pracuje nad tym projektem.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

Bookmark and Share
Podobne komunikaty
Inne wersje: txt pdf

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.