Strona główna » Biuro prasowe » Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

21.09.2021

Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po I półroczu 2021 r.: znaczący wzrost skonsolidowanego zysku netto i EBITDA. Transformacja cyfrowa przynosi rezultaty.

Inne wersje: TXT pdf

Komentarz Zarządu

Pierwsze półrocze 2021 roku Grupa PMPG Polskie Media zamyka solidnym wzrostem zysku netto o ponad 600% do poziomu 4,5 mln złotych.   Kontynuujemy pozytywny trend z pierwszego kwartału, który był ostatnim w którym porównanie rok do roku dotyczy okresu sprzed pandemii.  Osiągnięte rezultaty potwierdzają, że decyzje o zmianie modelu wydawniczego „Wprost” podjęte w 2020 roku, tj. przejście na w pełni cyfrowe rozwiązania przyniosły rezultaty w postaci głębokich zmian organizacyjnych w Grupie oraz polepszenia wskaźników finansowych. Grupa PMPG należy do TOP 20 największych wydawców internetowych z ponad 7 mln użytkowników i ponad 120mln odsłon (za Mediapanel/Gemius PBI, sierpień 2021).  „Wprost” pozostaje liderem tygodników opinii co potwierdzają comiesięczny ranking cytowalności IMM oraz zasięgi serwisu wprost.pl. Dorzeczy.pl jest absolutnym liderem wśród serwisów prawicowych z ponad 2,3 mln realnych użytkowników i prawie 36 mln odsłon.

W 2021 roku powołano nowy zarząd: spółką PMPG Polskie Media S.A. zarządzają prezes Katarzyna Gintrowska,  wiceprezes odpowiedzialna za finanse -  Jolanta Kloc oraz Agnieszka Jabłońska odpowiedzialna za HR i komunikację. 

Istotnym wydarzeniem pierwszego półrocza było podpisanie przez PMPG Polskie Media umowy o współpracy z międzynarodowymi Partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP, dotyczącą budowy nowych platform technologicznych o zasięgu międzynarodowym (szczegóły w informacji prasowej: Grupa PMPG Polskie Media podpisała list intencyjny ze światowymi liderami nowych technologii). W następstwie tej umowy powołaliśmy międzynarodową spółkę celową B8 International AG z siedzibą w Szwajcarii, której prezesem została Ilona Weiss.

W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,521 mln zł wobec zysku 0,638 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

wybrane dane

okres 6 miesięcy

okres 3 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

30.06.2021

30.06.2020

 

 

przychody ze sprzedaży

13 032

17 257

-24%

-4 225

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

7 469

10 074

-26%

-2 605

EBIT

2 997

-7

+ 4 2914%

3 004

EBITDA

3 643

518

+ 603%

3 125

zysk(strata) brutto

5 105

917

+ 457%

4 188

zysk(strata) netto na rok obrotowy

4 521

638

+ 609%

3 883

 

Przychody Grupy Kapitałowej PMPG po pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 13,0 mln zł i były niższe o 24% niż przed rokiem. Spadek przychodów jest wynikiem wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy oraz wynikiem zakończenia wydawania tygodnika „Wprost” w wersji drukowanej z końcem I kwartału roku ubiegłego. Spadki wpływów objęły w minionym półroczu przychody ze sprzedaży usług reklamowych, projektów eventowych oraz dystrybucji prasy.

Zysk brutto w wysokości 5,1 mln zł wynikał z osiągniętego zysku w wysokości 3,0 mln zł na pozostałej działalności operacyjnej oraz 2,1 mln zł na działalności finansowej.

Ograniczenie działalności wydawniczej i eventowej pozwoliło na zredukowanie kosztów sprzedaży i operacyjnych o 3,9 mln zł, co w konsekwencji wpłynęło na osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie 3,0 mln zł oraz wskaźnika EBITDA na poziomie 3,6 mln zł, znacząco wyższych niż w roku ubiegłym.  

Wpływ na wynik finansowy Grupy w I półroczu 2021 r. miały dodatkowo zdarzenia jednorazowe czyli umorzone kwoty subwencji otrzymanej od PFR w kwocie 2,7 mln zł oraz zawiązywane i rozwiązywane odpisy aktualizujące.

  

Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media SA

Znaczący wzrost zysku netto oraz wskaźnika EBITDA

 

W pierwszym półroczu 2021 r. PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 2,834 mln zł wobec straty w wysokości 4 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody PMPG po pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 7,0 mln zł i były niższe o 45% niż przed rokiem. Spadki wpływów objęły w minionym półroczu przychody ze sprzedaży usług reklamowych oraz projektów eventowych.

 

 

wybrane dane

okres 6 miesięcy

okres 3 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

30.06.2021

30.06.2020

   

przychody ze sprzedaży

7 020

12 747

-45%

-5 727

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

1 326

5 624

-76%

-4 298

EBIT

4 989

-993

+602%

5 982

EBITDA

5 575

-523

+ 1166%

6 098

zysk(strata) brutto

3 008

3

+ 100167%

3 005

zysk(strata) netto na rok obrotowy

2 834

-4

+ 70950%

2 838

 

Pierwsze półrocze 2021 roku PMPG Polskie Media S.A. zakończyła z zyskiem 1,3 mln zł z działalności operacyjnej wobec straty 1 mln w roku ubiegłym. Główny wpływ na zrealizowany wynik miał wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 2,7 mln zł, co było wynikiem odwrócenia odpisów aktualizujących należności – 1,3 mln zł, umorzenia subwencji PFR – 0,875 mln zł oraz rozwiązanie rezerw - 0,5 mln zł.

Osiągnięty zysk na działalności finansowej w wysokości 1,7 mln zł wynikał z cofnięcia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w kwocie 1,7 mln zł.

Pozytywny wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej (1,5 mln zł) oraz na działalności finansowej (1,7mln zł) spowodowały wypracowanie zysku brutto na poziomie 3 mln zł.

- Osiągane rezultaty i pozytywna dynamika wskaźników finansowych pokazują, że po roku gruntownych zmian nasza organizacja w pełni przystosowała się do nowej rzeczywistości potwierdzając zdolność do trwałego wzrostu - mówi Jolanta Kloc, wiceprezes zarządu PMPG Polskie Media S.A. nadzorująca obszar finansowy.

- Wyniki półrocza oceniam pozytywnie. Wskazują, że podążamy dobrą drogą. Trzymamy kurs. Cieszy mnie, że warunki prowadzenia działalności normalnieją i że mogliśmy wrócić do organizowania wydarzeń i spotkań w świecie rzeczywistym.  W ubiegłym tygodniu „Wprost” wręczył ShEO Awards nagradzając kobiety-liderki i   Innowatory - nagrody na najbardziej innowacyjnych firm i produktów. Obydwa wydarzenia okazały się dużym sukcesem.  Reakcje uczestników i odbiorców wskazują, że wszyscy pragniemy powrotu do normalności.  - skomentowała Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media S.A

PMPG Polskie Media S.A.

Spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl i e-tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i  tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Silnie angażuje się w proces przemian cyfrowych. We współpracy z międzynarodowymi partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited, zamierza przyspieszyć transformację cyfrową Grupy Kapitałowej oraz stworzyć innowacyjne modele biznesowe i platformy technologiczne bazujące na sztucznej inteligencji, których efektem ma być zbudowanie unikalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej w Europie.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

Bookmark and Share
Podobne komunikaty
Inne wersje: txt pdf

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.