06.06.2013, 14:47, PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

    Notatka prasowa

    Najbogatsi dla nauki – konkurs Fundacji Wprost i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży


    Po 26 tys. zł mogą otrzymać szkoły i organizacje pozarządowe prowadzące edukację dla dzieci w wieku 8-13 lat w ramach programu grantowego „Najbogatsi dla Nauki”. Fundacja Tygodnika WPROST oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiły konkurs na najlepsze programy-projekty lekcji z przedmiotów ścisłych dla najmłodszych.
Projekty konkursowe wraz z wnioskiem o dotację należy przesyłać do 14 czerwca za pośrednictwem formularza na stronie http://www.pcyf.org.pl/dlanauki. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi do 24 czerwca.Zwycięskie projekty powinny zostać zrealizowane w okresie od 1 września 2013 do 31 stycznia 2014.    
Głównym celem programu jest umożliwienie przeprowadzenia projektów badawczych w zakresie nauki przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii i nauki o środowisku skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Projekt jest finansowany w ramach programu „Najbogatsi dla Nauki” prowadzonego przez Fundację Tygodnika WPROST. Donatorami są – na zasadzie dobrowolności - najbogatsi Polacy z „Listy 100 najbogatszych Polaków” tygodnika WPROST. Są wśród nich m.in. m.in.: Jan Kulczyk, Michał Sołowow, Zbigniew Niemczycki, Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie, Jerzy Krzanowski, Krzysztof Suski,Ryszard Florek, Krzysztof Pawiński, Marek Roefler, Rafał Brzoska, Ngoc Tu Tao, Dominika Kulczyk-Lubomirska i Jan Lubomirski-Lanckoroński.
Program „Najbogatsi dla Nauki” jest jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Fundację Tygodnika WPROST. Celem programu jest zmotywowanie nauczycieli do pracy z młodzieżą i sprawienie, aby lekcje matematyki, fizyki czy chemii były dla młodych ludzi interesujące, aby budziły w nich głód wiedzy. Inspiracją były wyniki niezależnych badań umiejętności uczniów PISA prowadzonego pod auspicjami OECD. Wyniki pokazały, że Polsce potrzebna jest systemowa zmiana w sposobie nauczania przedmiotów ścisłych. 
Fundacja Tygodnika WPROST powstała w 2012 r. w związku z 30-leciem tygodnika WPROST. Jej prezesem jest Katarzyna Gintrowska.   
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży powstała w 1992 r. Jej celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja wspiera liderów organizacji społecznych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz wszystkich, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne. Prezesem fundacji jest pisarka i poetka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, Wanda Chotomska.
Szczegółowe informacje i formularz konkursu dostępne są na stronie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży http://www.pcyf.org.pl/dlanauki.
Informacji na temat możliwości dołączenia do grona donatorów programu udziela Katarzyna Przybyłowska (e-mail: k.przybyłowska@point-group.pl).