24.06.2013, 15:30, PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

    Notatka prasowa

    Najbogatsi dla nauki. Dotacje Fundacji Wprost na naukę przedmiotów ścisłych


    Działanie, nawet na małą skalę, jest rozwiązaniem lepszym od bezczynności. Fundacja Tygodnika WPROST przyznała granty dla szkół i organizacji pozarządowych prowadzących edukację dla dzieci w wieku 8-13 lat w ramach programu „Najbogatsi dla Nauki”. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację programów-projektów lekcji z przedmiotów ścisłych dla najmłodszych.
 Dofinansowanie w ramach programu otrzymają:
Stowarzyszenie Klub Integracji Społecznej w  Makowie  Mazowieckim na projekt „Mały - Wielki Kosmos”
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu na projekt „Jak Słońce maluje świat?”
Stowarzyszenie o Uśmiech Ucznia przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu na projket „Woda nie jedno ma imię”.
Stowarzyszenie Calos Cagathos z  Garwolina na projekt „Tajemniczy świat żywiołów”
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej ze  Świnic Warckich na projekt „Ile zjada zając?”
Szkoła Podstawowa w Sępopolu na projekt „Człowiek i krople wody”
Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi na projekt „Zasada złotego podziału i ciąg Fibonacciego są powszechne w otaczającym nas świecie”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki z  Rawy Mazowieckiej na projekt „Wielkie życie w małej kropli wody”
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Zbrza ze Zbrzy na projekt „Nasza kopalnia - nasze środowisko” 
Zwycięskie projekty powinny zostać zrealizowane w okresie od 1 września 2013 do 31 stycznia 2014. 
Program „Najbogatsi dla Nauki” jest jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Fundację Tygodnika WPROST. Jego celem programu jest zmotywowanie nauczycieli do pracy z młodzieżą i sprawienie, aby lekcje matematyki, fizyki czy chemii były dla młodych ludzi interesujące, aby budziły w nich głód wiedzy. Granty przyznane przez Fundację mają umożliwić przeprowadzenia projektów badawczych w zakresie nauki przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii i nauki o środowisku skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Donatorami programu są – na zasadzie dobrowolności - najbogatsi Polacy z „Listy 100 najbogatszych Polaków” tygodnika WPROST. Merytoryczny nadzór nad realizacją programu sprawuje Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. 
Informacji na temat możliwości dołączenia do grona donatorów kolejnej edycji programu udziela Katarzyna Przybyłowska (e-mail: fundacja@wprost.pl ).