19.11.2020, 17:30, PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

    Notatka prasowa

    Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po III kwartałach 2020 r.:  Wzrost skonsolidowanego zysku netto, dynamiczne wzrosty w Internecie,  „Wprost” nr 1 wśród serwisów internetowych tygodników opinii.


    Po trzech kwartałach 2020 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,32 mln zł.  Jest on wyższy o ponad 2 mln zł (+685%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody z reklamy w Internecie wzrosły o +53%.
wybrane dane
okres 9 miesięcy
zakończony
30.09.2020 r.
okres 9 miesięcy
zakończony
30.09.2019 r.
zmiana 
%
przychody ze sprzedaży
23 743
35 987
-34%
zysk(strata) brutto ze sprzedaży
13 660
19 353
-29%
ebit
429
669
-36%
ebitda
1 227
1 598
-23%
zysk(strata) brutto
2 616
814
+221%
zysk(strata) netto na rok obrotowy
2 316
295
+685%
Przychody Grupy Kapitałowej PMPG po trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 23 743 mln zł i były niższe o 34% niż przed rokiem. Przyczyniły się do tego trudne warunki związane z wybuchem pandemii koronawirusa, która negatywnie wpłynęła na główne źródła przychodów Grupy. W związku z koniecznością sprawnej restrukturyzacji i ograniczenia kosztów związanych między innymi z wydawaniem tygodnika „Wprost”, największe spadki wpływów objęły przychody ze sprzedaży usług reklamowych, projektów eventowych oraz dystrybucji prasy. Grupa Kapitałowa PMPG odnotowała jednocześnie zysk z działalności operacyjnej w wysokości 0,43 mln zł.
W tym samym okresie obniżeniu uległy koszty Grupy. Koszt własny sprzedaży, koszt sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu były niższe o ok. 13,9 mln zł tj. o 37% w stosunku do roku 2019 . Wpływ na to miały przede wszystkim decyzje dotyczące zakończenia wydawania drukowanej wersji tygodnika „Wprost”, redukcji kosztów wynagrodzeń, restrukturyzacji, wstrzymania działań reklamowych oraz obniżenia kosztów digitalizacji i usług programistycznych, co powinno mieć pozytywny efekt również w przyszłej działalności firmy.  
Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PMPG wyniósł 2,3 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o ponad 2 mln zł do czego przyczyniło się rozwiązanie odpisów z tytułu operacji sprzedaży i wykupu aktywów finansowych.
Bezzwłoczna i zdecydowana reakcja na sytuację związaną z COVID-19, przyczyniła się do wdrożenia zmiany modelu biznesowego co pozwoliło na zapewnienie ciągłości działania, realizację umów utrzymaniowych i zakontraktowanych nowych projektów, a także uruchomienie nowych linii przychodowych związanych z czytelnictwem w serwisie internetowym Wprost.pl.  Doprowadziło to do zwiększenia przychodów osiąganych ze sprzedaży powierzchni reklamowej w Internecie o +53%, tj. o 2,5 mln zł. Istotną zmianą było wdrożenie w serwisie wprost.pl paywall’a, tj. płatnej subskrypcji treści, co wpisuje się w najnowsze trendy monetyzacji mediów cyfrowych.   
Dzięki stale rosnącej liczbie użytkowników należących do Grupy serwisów internetowych, tj. wprost.pl i dorzeczy.pl, które osiągnęły we wrześniu odpowiednio prawie 5 mln i 2,3 mln użytkowników, a łącznie 7,25 mln użytkowników (RU), PMPG jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów związanych z tygodnikami opinii, mając w niej 51% całkowitego udziału. Sam serwis wprost.pl, nr 1 w tej kategorii, osiągnął ponad 18% zasięgu wśród wszystkich polskich internautów, a dorzeczy.pl 8,2%. (za Gemius/PBI, wrzesień 2020 r.)
„Przed zespołem zarządzającym PMPG i naszymi redakcjami stoi jeszcze wiele nowych wyzwań jakie stworzyła pandemia i sytuacja gospodarcza. Średni rozmiar spółki, pozwala jednak na sprawne i dynamiczne podejmowanie decyzji, dzięki czemu organizacja ma szanse wyjść z sytuacji kryzysowej mocniejsza i lepiej przygotowana do nowej rzeczywistości. Cieszę się i doceniam, że wiele osób w firmie to dostrzega i angażuje się z pozytywną energią w procesy zmian – skomentował wyniki wydawca, założyciel i główny akcjonariusz PMPG Polskie Media S.A. – Michał Maciej Lisiecki.
 
*********
PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Bieżące informacjeo działalności Grupy Kapitałowej PMPG można znaleźć na stronie internetowej firmy (www.pmpg.pl), a także na jej profilach w serwisach społecznościowych Facebook (http://www.facebook.com/PMPG.SA) oraz Twitter (https://twitter.com/PMPG_PL).