28.12.2020, 16:00, PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

    Notatka prasowa

    Zmiany w Zarządzie PMPG Polskie Media S.A.


    W dniu dzisiejszym (28.12.2020), w porozumieniu ze spółką, Ewa Rykaczewska i Robert Pstrokoński złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członka Zarządu PMPG Polskie Media S.A. z końcem dnia 31 grudnia 2020 roku.  Powołanie nowego Zarządu planowane jest na posiedzeniu Rady Nadzorczej PMPG w dniu 29 grudnia bieżącego roku.
Ewa Rykaczewska i Robert Pstrokoński pełnili funkcję członka zarządu PMPG od 1 maja 2019 roku.  Ewie Rykaczewskiej podlegały piony sprzedaży i administracji, a Robertowi Pstrokońskiemu piony wydawnicze mediów tradycyjnych (prasowych) i mediów cyfrowych (portale internetowe) w tym rozwoju, strategii kontentowej, produkcji i dystrybucji.
Po 31 grudnia 2020 r. oboje będą nadal pełnić wszystkie swoje funkcje, sprawowane przed objęciem stanowisk w zarządzie. 
- W imieniu własnym jak również Rady Nadzorczej i managementu PMPG Polskie Media S.A., dziękuję Ewie Rykaczewskiej i Robertowi Pstrokońskiemu za sprawowanie funkcji członków zarządu PMPG w okresie dynamicznych zmian i transformacji firmy. – skomentował Michał M. Lisiecki, członek Rady Nadzorczej PMPG i jej główny udziałowiec, dodając – Ewa i Robert są związani z PMPG od ponad dekady. Wsparli firmę gdy zaszła taka potrzeba stając na wysokości zadania nie tylko podejmując się jej zarządzania w trudnym momencie, ale również doskonale radząc sobie z wyzwaniami jakie wszystkim przyniósł rok 2020.  W trakcie pierwszej fali pandemii ponad 90% pracowników zostało sprawnie przygotowanych do pracy zdalnej. Bez zbędnej zwłoki zostały podjęte działania związane z optymalizacją kosztów i przejściem tygodnika „Wprost” na model całkowicie cyfrowy.  Wprowadzone zmiany umożliwiają dziś pracę nad nową strategią rozwoju spółki. 
- To był trudny, ale satysfakcjonujący okres pracy w PMPG. Udało nam się w trakcie naszej kadencji przeprowadzić szereg zmian, które wzmocniły spółkę. – powiedział Robert Pstrokoński.
 - Wierzę, że dzięki podjętym przez nas działaniom spółka stała się odporniejsza i gotowa jest na kolejny etap rozwoju.– dodała Ewa Rykaczewska.
Przychody Grupy Kapitałowej PMPG po trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 23 743 mln zł , a skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 2,3 mln zł.  Dzięki stale rosnącej liczbie użytkowników należących do Grupy serwisów internetowych, głównie wprost.pl i dorzeczy.pl, PMPG trafiła wiosną 2020 roku do Top 20 wydawców internetowych w Polsce.  Z 9,4 mln użytkowników (RU), PMPG jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów związanych z tygodnikami opinii, mając w niej 70%całkowitego udziału. Sam serwis wprost.pl, nr 1 w tej kategorii, osiągnął ponad 24% zasięgu wśród wszystkich polskich internautów, a dorzeczy.pl 15,5%. (za Gemius/PBI, listopad 2020 r.)
 
Więcej:
https://media.pmpg.pl/pr/598657/wyniki-grupy-pmpg-polskie-media-s-a-po-iii-kwartalach-2020-r-wzrost-skonsolidowanego-zysku-netto-dynamiczne-wzrosty-w-internecie-wprost-nr-1-wsrod-ser
https://media.pmpg.pl/pr/434840/powolano-nowy-zarzad-pmpg-polskie-media-s-a-kluczowi-menedzerowie-spol