29.12.2020, 12:15, PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

    Notatka prasowa

    Jolanta Kloc wiceprezesem zarządu ds. finansowych spółki PMPG Polskie Media S.A.


    Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania od dnia 01 stycznia 2021 r. Pani Jolanty Kloc do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych spółki PMPG Polskie Media S.A.
Jolanta Kloc dołączyła do PMPG Polskie Media S.A. we wrześniu 2020 r., obejmując stanowisko dyrektora finansowego. Jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem na wyższych stanowiskach kierowniczych m.in. członka rady nadzorczej, wiceprezesa zarządu ds. finansowych, dyrektora finansowego, głównej księgowej, głównego specjalisty ds. księgowości. Brała udział w licznych projektach restrukturyzacji firm m.in. organizacyjnej i finansowej. Posiada praktyczny i teoretyczny warsztat z zakresu zarządzania organizacją, w szczególności zarządzania finansami.
Przez wiele lat była związana z Grupą ZE PAK (spółka kontrolowana przez Zygmunta Solorza) gdzie odpowiadała za tworzenie i wdrażanie strategii finansowej, opracowywanie rocznych i wieloletnich budżetów i planów finansowych oraz nadzór nad pracą działu finansowo-księgowego, kontrolingu i kadr. W latach 1991-2001 pracowała na stanowisku głównej księgowej w Energoinwest S.A. Od 2001 roku związana była z Grupą Kapitałową Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A.
Jolanta Kloc jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego (dawniej Akademia Ekonomiczna) w Poznaniu, na kierunku zarządzanie oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków i prawa pracy, posiada certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jest członkiem Komitetu Audytu.
- Jako członka rady nadzorczej, a jeszcze bardziej jako znaczącego akcjonariusza PMPG Polskie Media S.A., cieszy mnie fakt, iż spółka zapraszając kilka miesięcy temu do współpracy doświadczonego dyrektora finansowego dziś zyskuje w osobie Jolanty Kloc partnera, który może odegrać decydującą rolę w strategicznym zarządzaniu finansami firmy, wsparciu biznesu a także w procesie transformacji przedsiębiorstwa.  Dziękując za podjęcie wyzwania i przyjęcie propozycji objęcia funkcji wiceprezesa ds. finansowych dodam, iż kompetencje, doświadczenie i osobowość nowej wiceprezes są dla mnie gwarantem stworzenia i utrzymania wysokiej jakości kontaktów spółki z akcjonariuszami, analitykami oraz dziennikarzami finansowymi. Wierzę, że „komunikacja finansowa” na rzetelnym poziomie, zarówno w zakresie raportowania, jak i bieżącej działalności biznesowej ma szansę w sposób znaczący wpłynąć na poprawę wyceny giełdowej jednej z najatrakcyjniejszych wskaźnikowo spółek warszawskiej giełdy. - mówi Michał M. Lisiecki, założyciel i większościowy akcjonariusz spółki.
- Kierując się zasadami współpracy opartej na rzetelności i odpowiedzialności biznesowej, a także wiedzą o kondycji finansowej spółki, którą nabyłam przez ostatnie trzy miesiące jako dyrektor finansowy, przyjęłam propozycję objęcia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Firmę - jej organizację, zespół i kierownictwo poszczególnych podmiotów - oceniam jako posiadającą atrakcyjny potencjał rozwoju.  Liczę na owocną współpracę z interesariuszami spółki, w tym audytorami, instytucjami finansowymi czy podmiotami i inwestorami zaangażowanymi w rynek kapitałowy. Cieszy mnie fakt, że Pani Ilona Weiss – obejmująca funkcję prezes zarządu spółki – poza imponującym doświadczeniem w dziedzinie nowych technologii, posiada wszechstronne doświadczenie finansowe, w tym pełnienie funkcji CFO. Dla akcjonariuszy to dobre wieści, a dla mnie perspektywa rzetelnej współpracy” – dodaje Jolanta Kloc
 
PMPG Polskie Media 
Spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca wprost.pl i  e-tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca dorzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Bieżące informacje o działalności Grupy Kapitałowej PMPG można znaleźć na stronie internetowej firmy, a także na jej profilach w serwisach społecznościowych Facebook oraz Twitter.
Dzięki stale rosnącej liczbie użytkowników należących do Grupy serwisów internetowych, głównie wprost.pl i dorzeczy.pl, PMPG trafiła wiosną 2020 roku do Top 20 wydawców internetowych w Polsce.  Z 9,4 mln użytkowników (RU), PMPG jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów związanych z tygodnikami opinii, mając w niej 70% całkowitego udziału. Sam serwis wprost.pl, nr 1 w tej kategorii, osiągnął ponad 24% zasięgu wśród wszystkich polskich internautów, a dorzeczy.pl 15,5%. (za Gemius/PBI, listopad 2020 r.)