30.05.2022, 18:24, PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

    Notatka prasowa

    Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po I kwartale 2022 r.: 95% wzrostu zysku brutto...


    
Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po I kwartale 2022 r.: 95% wzrostu zysku brutto ze sprzedaży oraz istotny (+22%) wzrost wskaźnika EBIDTA. Serwisy Wprost i Do Rzeczy stale zwiększają zasięgi.
KOMENTARZ ZARZĄDU
Grupa PMPG Polskie Media S.A. ciągle poprawia swoją pozycję w rankingu TOP-20 wydawców osiągając na koniec 1 kw. poziom 9,4 mln (+61%Y/Y) Realnych Użytkowników i 201 mln odsłon (źródło: Mediapanel /GEMIUS PBI, marzec 2022). Wzrost przychodów ze sprzedaży to wynik transformacji Grupy prowadzonej konsekwentnie od dwóch lat na wielu poziomach, głównie wydawniczym i operacyjnym. Rozwój zawdzięczamy elastycznym, płaskim strukturom oraz odważnym zmianom. Kompetencje organizacji zostały w wielu miejscach istotnie wzmocnione poprzez rekrutację wysokiej klasy specjalistów i liderów, między innymi w takich obszarach jak SEO, media społecznościowe, czysprzedaż programatyczna. Widzimy, że działania podjęte w drugiej połowie 2021 roku i styczniu 2022 przynoszą bardzo dobre rezultaty. Skonsolidowany przychód ze sprzedaży w 1 kw. 2022 r. wynosi ponad 11 mln zł i jest o 66% wyższy niż w pierwszym kwartale 2021 r. Skonsolidowana EBITDA w I kwartale br. wyniosła 1,6 mln zł i była wyższa względem ubiegłego roku o 0,3 mln zł. EBITDA skonsolidowana po eliminacji zdarzeń jednorazowych w 2022 r. wyniosła 1,6 mln zł natomiast w 2021 roku 276 tys. zł.
wybrane dane
 
okres 3 misięcy zakończony31.03.2022
 
okres 3 misięcy zakończony31.03.2021
zmiana%
zmianawartości
przychody ze sprzedaży
11 040
6 667
66%
4 373
zysk(strata) brutto ze sprzedaży
7 309
3 748
95%
3 561
EBIT
1 241
961
29%
280
EBITDA
1 551
1 276
22%
275
zysk(strata) brutto
1 059
2 120
-50%
-1 061
zysk(strata) netto na rok obrotowy
623
2 045
-70%
-1 422
Tab.1 Wybrane dane finansowe (źródło: Grupa Kapitałowa RAPORT WYNIKÓW za 1 kw. 2022)
Początek roku 2022 to rozbudowanie oferty wydawniczej serwisu wprost.pl, między innymi poprzez znaczące zwiększenie ilość treści o tematyce społecznej i kulturalnej. Bardzo dobra reakcja Użytkowników na te działania zachęciła do dalszego rozwoju i wprowadzenia nowych formatów. Pierwszy z nich to "Magazyn Wprost Premium", ukazujący się co weekend cykl, zawierający pogłębione treści o tematyce społecznej, wywiady z bohaterami masowej wyobraźni, sprawy dotyczące kobiet i ekologii, różne wymiary kultury, reportaże z kraju. Drugi format to Podcasty, za sprawą których, spółka AWR WPROST wychodzi na przeciw trendom i otwiera się na nowy kanał dystrybucji swojego kontentu. Oferta dziennikarstwa w formie audio zawiera 3 stałe programy o tematyce kulturalnej, politycznej i społecznej. Premiery obu formatów wydawniczych nastąpiły w marcu tego roku. Nasze działania doprowadziły do istotnego wzrostu zaangażowania Użytkowników wprost.pl Y/Y, którego bezpośrednim miernikiem jest dłuższy (ponad 3-krotnie), średni czas (blisko 15 min) przebywania na serwisie (ATS; źródło: Mediapanel/Gemius).
- Od 1 stycznia wydawca e-Wprost i serwisu wprost.pl skonsolidował struktury redakcji freemium (kontent bezpłatny) i premium (kontent dostępny dla posiadaczy e-subskrypcji). Ta zmiana usprawnia pracę dziennikarzy i pozwala na prezentację wysokiej jakości treści dokładnie w tym czasie, w którym poszukuje ich na serwisie Użytkownik. Nasze artykuły, analizy i reportaże czyta już niemal co trzeci Internauta w Polsce (źródło: Mediapanel /GEMIUS PBI, marzec 2022). Mamy ambicje na więcej - komentuje Michał Chabas, Dyrektor Zarządzający Spółki AWR Wprost
Spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika Do Rzeczy i serwisu dorzeczy.pl to ciągle niekwestionowany lider w grupie prawicowych portali opiniotwórczych. Według danych Mediapanel Gemius za marzec 2022 r. serwis dorzeczy.pl odwiedziło ponad 4 mln użytkowników, podczas gdy drugi z największych serwisów odwiedziło ponad 1.5 mln użytkowników mniej. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost (+92,6%) liczby obsługiwanych przez wydawcę subskrypcji cyfrowych koniec marca 2022 r. do końca marca 2021 r. Według danych PBC (dawne ZKDP) łączna średnia sprzedaż tygodnika „Do Rzeczy” w marcu 2022 r. wyniosła 31.355 egz. na wydanie, podczas gdy w 2021 r. wynosiła średnio 28.317 egz. (wzrost rok do roku 10,7%).
Istotnym elementem strategii obu wydawnictw jest pozyskiwanie i utrzymanie Użytkowników subskrypcyjnych. Liczba aktywnych subskrybentów w obu serwisach łącznie na koniec marca 2022 r. była wyższa o 89,8% od liczby na koniec marca 2021 r.
Jednostkowy wynik Spółki PMPG Polskie Media S.A jest bardzo zadawalający. Odnotowaliśmy 2-krotnie wyższe przychody ze sprzedaży (7,5 mln zł) co pozwoliło wygenerować wyższy (+69%) wskaźnik EBIDTA.
wybrane dane
 
okres 3 misięcy zakończony31.03.2022
 
okres 3 misięcy zakończony31.03.2021
zmiana%
zmianawartości
przychody ze sprzedaży
7 503
3 451
117%
4 052
zysk(strata) brutto ze sprzedaży
5 596
2 075
170%
3 521
EBIT
1 191
593
101%
598
EBITDA
1 484
876
69%
608
zysk(strata) brutto
989
1 718
-42%
-729
zysk(strata) netto na rok obrotowy
665
1 730
-62%
-1 065
 Tab.2 Wybrane dane finansowe (źródło: Grupa Kapitałowa RAPORT WYNIKÓW za 1 kw. 2022)
- Budujemy strukturę holdingową w ramach której, Spółka PMPG Polskie Media S.A. stale poszerza pakiet usług profesjonalnych świadczonych na rzecz podmiotów z Grupy. W pierwszym kwartale zaprojektowaliśmy dalsze zmiany dotyczące budowania kompetencji analitycznych oraz technologicznych w kierunku dalszego optymalizowania sprzedaży pragmatycznej oraz stale rosnącego inwentory reklamowego naszych serwisów - dodaje Jolanta Kloc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.
Intencją zarządu jest by spółka PMPG Polskie Media S.A pozostała wehikułem strategicznym Grupy oraz inicjatorem jej dalszego rozwoju w kierunku konkurencyjnej grupy mediowej.
PMPG Polskie Media S.A.Spółka holdingowa działająca na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo- Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl, e-tygodnika „Wprost” i „Magazynu Wprost Premium” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.